Quy định mới về nhập khẩu thiết bị cũ

Quy định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2014 tới đây, chiểu theo nội dung Thông tư 20/2014/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân ký.

Theo quy định của Thông tư này, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng chỉ được phép nhập khẩu khi thời gian sử dụng không quá 05 năm, có chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên.

Đối với một số trường hợp đặc biệt, như máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp;máy móc, thiết bị sử dụng trong ngành bia, rượu, nước giải khát có cồn và không cồn; máy móc, thiết bị ngành bưu chính: thiết bị chia chọn thư, bưu kiện; máy lồng gấp phong bì; máy sản xuất phong bì; thiết bị băng tải, điều kiện nhập khẩu sẽ được siết chặt hơn về thời gian sử dụng, cụ thể là không quá 03 năm nhưng chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu vẫn phải đảm bảo từ 80% trở lên.

Riêng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng thuộc các ngành địa chất, khoáng sản, phục vụ đóng tàu, sửa chữa tàu, phục vụ công trình dầu khí biển, hạ tầng giao thông được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 07 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, chỉ khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới, công nghệ cao, trình độ công nghệ tiên tiến. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu nhưng  phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Vì vậy, để nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, doanh nghiệp phải gửi tới cơ quan hải quan tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất của máy móc, thiết bị nhập khẩu; Chứng thư giám định chất lượng do tổ chức giám định đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này cấp.

Nếu chứng thư giám định do tổ chức giám định nước ngoài đủ điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư này cấp, doanh nghiệp phải gửi kèm theo Bản sao hợp pháp chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 phiên bản hiện hành của tổ chức giám định.

Đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc diện quản lý của các Bộ, ngành, phải có văn bản cho phép nhập khẩu của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Cơ quan hải quan căn cứ tài liệu doanh nghiệp nộp, xác định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng điều kiện nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư này, thực hiện thủ tục thông quan theo quy định.

Tin bài khác cùng chuyên mục